1612102359 3043/2015
1511 453

Zidanica, Drašiči, 8330 Metlika

Izklicna cena: 32.900,00 €
Datum prodaje:   Do 10.12.2016
Neto tlorisna površina zidanice:
96 m²
Leto gradnje:
1996
Površina parcele:
982 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3.290,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insolvenčna pisarna Celje, Tomaž Kos s.p., Ulica XIV. divizije 14/3, 3000 Celje, s pripisom: Stečajni postopek St 3043/2015 - Ponudba za odkup - ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
03/427 44 88, 03/427 44 80, jeranko@siol.net; vsak delovnik 8:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: