1612151000 1647/2015
1536 4722/11536 4723

Zidanica, Tušev Dol, 8340 Črnomelj

Izklicna cena: 15.400,00 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 10:00
Neto tlorisna površina zidanice:
85,10 m²
Leto gradnje:
1987
Površina parcel:
1.923 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
2.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
upraviteljbutinar@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: