1612151100 1083/2013
Blagovne znamke ArmalBlagovne znamke Armal

Blagovna znamka Armal

Izklicna cena: 500.000,00 €
Datum prodaje:   15.12.2016 ob 11:00
Registrska številka blagovne znamke:
200971126
200971127
6980287
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
25.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Vojkova 65, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
05/627 25 01, 08/205 21 08, upraviteljbutinar@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: