1612201500 izv 2015/19258 VL 121046/2015
Mikrovalovna pečica Gorenje

Mikrovalovna pečica Gorenje

Izklicna cena: 50,00 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 15:00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Kolodvorska ulica 4a, 8270 Krško
Kontakt prodajalca:
01/839 40 41, izvrsba@izvrsitelj-paternost.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: