1612201430 izv 2015/03336 VL 16996/2015
Mikrovalovna pečica Sharp

Mikrovalovna pečica Sharp

Izklicna cena: 16,67 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 14:30
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Bresterniška Graba 55, 2354 Bresternica
Kontakt prodajalca:
070/581 788, 01/724 84 24, ivkovic.goran@izvrsitelj.net; ponedeljek: 9:00-11:00, sreda: 9:00-17:00 in petek: 9:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: