1612131400 VL 84915/2015 VL 15/84915 izv 2015/12403
Pečica Zanussi

Pečica Zanussi

Izklicna cena: 200,00 €
Datum prodaje:   13.12.2016 ob 14:00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Šalek 89, 3320 Velenje
Kontakt prodajalca:
070/581 788, 01/724 84 24, ivkovic.goran@izvrsitelj.net; ponedeljek: 9:00-11:00, sreda: 9:00-17:00 in petek: 9:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: