1612092359 1805/2016
Dvosed, plastična miza in dva stola, videorekorder Panasonic, sesalec za prah (4x)

Dvosed, plastična miza in dva stola, videorekorder Panasonic, sesalec za prah (4x)

Datum prodaje:   Do 9.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
4 sklopi
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Nataša Jeršič s.p., Ulica V. prekomorske brigade 4, 3000 Celje, s pripisom: Stečajni postopek St 1805/2016 – zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/696 714, jersicnatasa@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: