1612221110 VL 35709/2015 IZV 2015/03047
LCD TV LG, osebni računalnik, slike (8x, 50 € - 300 €)

LCD TV LG, osebni računalnik, slike (8x, 50 € - 300 €)

Izklicna cena: 50,00 €
Datum prodaje:   22.12.2016 ob 11:10
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
8 predmetov prodaje
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
50,00 € - 300,00 €
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Čolnikov trg 16, 2234 Benedikt
Kontakt prodajalca:
01/839 40 41, izvrsba@izvrsitelj-paternost.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: