1612222359 3437/2015
LCD TV Samsung

LCD TV Samsung

Izklicna cena: 40,00 €
Datum prodaje:   Do 22.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Lucija Klampfer, Hektorovičeva ulica 4, 2000 Maribor, s pripisom: Ponudba - St 3437 - 2015
Kontakt prodajalca:
031/509 398, lucija.klampfer@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: