1612201400 izv 2013/08914 I 2555/2007
LCD TV Samsung

LCD TV Samsung

Izklicna cena: 166,67 €
Datum prodaje:   20.12.2016 ob 14:00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Rošpoh - del 48, 2351 Kamnica
Kontakt prodajalca:
070/581 788, 01/724 84 24, ivkovic.goran@izvrsitelj.net; ponedeljek: 9:00-11:00, sreda: 9:00-17:00 in petek: 9:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: