1612131300 izv 2015/13780 VL 101666/2015
Mobilni telefon Samsung Galaxy

Mobilni telefon Samsung Galaxy

Izklicna cena: 66,67 €
Datum prodaje:   13.12.2016 ob 13:00
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Hinje 19, 8360 Žužemberk
Kontakt prodajalca:
070/807 407, 01/724 84 24, ivkovic.goran@izvrsitelj.net; ponedeljek: 9:00-11:00, sreda: 9:00-17:00 in petek: 9:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: