1612081330 VL 54257/2015 IZV 2015/08263
Prenosnik

Prenosnik

Izklicna cena: 40,00 €
Datum prodaje:   8.12.2016 ob 13:30
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Valvazorjev trg 6, 1270 Litija
Kontakt prodajalca:
01/839 40 41, izvrsba@izvrsitelj-paternost.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: