1612080800 VL 82234/2016
Samsung Snycmaster 223 BW

Samsung Snycmaster 223 BW

Izklicna cena: 50,00 €
Datum prodaje:   8.12.2016 ob 8:00
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
5,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
031/205 340, izvrsitelj.vodopivec@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: