1612221000 furs brežice
Avtokeratorefraktometer Charops CRX7000Avtokeratorefraktometer Charops CRX7000Avtokeratorefraktometer Charops CRX7000 in špranjska svetilka Orgus 30 Slit Lamp

Avtokeratorefraktometer Charops CRX7000

Izklicna cena: 7.000,00 €
Datum prodaje:   22.12.2016 ob 10:00
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
700,00 €
Rok za plačilo varščine:
Pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Glavni trg 16, 8290 Sevnica
Kontakt prodajalca:
051/301 345, 07/462 01 00, br.fu@gov.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: