1612212359 3991/2014
Medicinski stol za zdravljenje inkontinence QRS1010 PelviCenter

Medicinski stol za zdravljenje inkontinence QRS1010 PelviCenter

Izklicna cena: 5.000,00 €
Datum prodaje:   Do 21.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
500,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnik Igor Gorše, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb –Kvantum Med
Kontakt prodajalca:
031/557 241, gorseigor@yahoo.com; vsak delovnik: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: