1612282359 5262/2015
Oprema tekstilnih trgovskih lokalov in pisarniško pohištvo

Oprema tekstilnih trgovskih lokalov in pisarniško pohištvo

Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo po sklopih, prednost ima dražitelj s ponudbo za celoto
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upravitelj v insolvenčnih postopkih, pravno svetovanje, Anton Jagodic s.p., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: Morris St 5262/15 - ponudba osnovna sredstva – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
tjagodic@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: