1612212359 2484/2015
Oprema v pekarni (37x)

Oprema v pekarni (37x)

Izklicna cena: 2.700,00 €
Datum prodaje:   Do 21.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
37 predmetov prodaje
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
270,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Lucija Klampfer, Hektorovičeva ulica 4, 2000 Maribor, s pripisom: Ponudba - St 2484 - 2015
Kontakt prodajalca:
031/509 398, lucija.klampfer@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: