1612102359 448/2016
Oprema za avtodelavnico in pisarniška oprema (22x)

Oprema za avtodelavnico in pisarniška oprema (22x)

Izklicna cena: 4.230,00 €
Datum prodaje:   Do 10.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
22 predmetov prodaje
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
423,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Olga Tanko, Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, za: TRANSPORT KOKALJ d.o.o. – v stečaju, s pripisom: ne odpiraj – zavezujoče zbiranje ponudb
Kontakt prodajalca:
031/652 915, 01/836 11 07, olga.tanko@tanko-op.si; vsak delovnik: 8:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: