1612071000 furs kr
Peč za peko kruha Real Forni, letnik 2004

Peč za peko kruha Real Forni, letnik 2004

Izklicna cena: 5.000,00 €
Datum prodaje:   7.12.2016 ob 10:00
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
500,00 €
Rok za plačilo varščine:
Pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Cesta železarjev 20, 4270 Jesenice
Kontakt prodajalca:
041/761 227, 04/202 73 00, kr.fu@gov.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: