1612141130 furs ptuj
Pisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarniPisarniška oprema v odvetniški pisarni

Pisarniška oprema v odvetniški pisarni

Izklicna cena: 7.000,00 €
Datum prodaje:   14.12.2016 ob 11:30
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Višina varščine:
700,00 €
Rok za plačilo varščine:
Pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Ulica Heroja Lacka 10, 2250 Ptuj
Kontakt prodajalca:
02/748 23 44, 02/748 23 23, pt.fu@gov.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: