1612142359 275/2016
Pomožna oprema za proizvodnjo čevljev

Pomožna oprema za proizvodnjo čevljev

Izklicna cena: 9.303,00 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
930,30 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
tanja.omerzel@odt.si, igor.lausseger@peko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: