1612292359 2697/2016
Prenosniki, osebni računalniki, vrtalniki, analizator izpušnih plinov, IP kamera (21x)

Prenosniki, osebni računalniki, vrtalniki, analizator izpušnih plinov, IP kamera (21x)

Datum prodaje:   Do 29.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
21 predmetov prodaje
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica mag. Alja Markovič Čas, Cigaletova ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: G-1 – OSNOVNA SREDSTVA - JAVNO ZBIRANJE PONUDB – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/823 875, 01/244 23 15, info@markovic-cas.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: