1701052359 488/2013
Razkalni stroji, linija za izdelavo oken, kovinski regali, montirne mize, pisarniško pohištvo (146x)

Razkalni stroji, linija za izdelavo oken, kovinski regali, montirne mize, pisarniško pohištvo (146x)

Datum prodaje:   Do 5.1.2017
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
146 predmetov prodaje
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
www.netbid.com
Kontakt prodajalca:
040/515 140, 03/428 18 35, weiksler@netbid.com, luka.lah@e-si.si