1612072359 2183/2015/8
Strežniška omara Rack cabinet, letnik 2008

Strežniška omara Rack cabinet, letnik 2008

Izklicna cena: 222,00 €
Datum prodaje:   Do 7.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
22,20 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Benjamin Pačnik, Koroška cesta 74, 2000 Maribor, s pripisom: NE ODPIRAJ – GD d.o.o. – v stečaju, St 2183/2015 – zavezujoče zbiranje ponudb (Ponudba za strežniško omaro)
Kontakt prodajalca:
040/891 005, pisarna.pacnik@gmail.com, pisarna.pacnik@vep.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: