1612192359 1131/2013
Trgovinska in gostinska oprema in zabojnika

Trgovinska in gostinska oprema in zabojnika (51x, 1,43 € - 3.646,82 €)

Izklicna cena: 1,43 €
Datum prodaje:   Do 19.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo po sklopih
Količina predmetov prodaje:
51 sklopov
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
1,43 € - 3.646,82 €
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
0,14 € - 364,68 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Klasje Celje d.d. - v stečaju, Resljeva ulica 18, 3000 Celje, s pripisom: ponudba za rabljeno opremo prodajaln in zabojnika po seznamu
Kontakt prodajalca:
03/426 15 16, antonija.jazbec@klasje.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: