1612221000 furs brežice
Špranjska svetilka Orgus 30 Slit LampŠpranjska svetilka Orgus 30 Slit LampAvtokeratorefraktometer Charops CRX7000 in špranjska svetilka Orgus 30 Slit Lamp

Špranjska svetilka Orgus 30 Slit Lamp

Izklicna cena: 7.000,00 €
Datum prodaje:   22.12.2016 ob 10:00
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
700,00 €
Rok za plačilo varščine:
Pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Glavni trg 16, 8290 Sevnica
Kontakt prodajalca:
051/301 345, 07/462 01 00, br.fu@gov.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: