1612121000 2318/2015
Traktor, polnilna linija, slike (5x, 150 € - 95.600 €)

Traktor, polnilna linija, slike (5x, 150 € - 95.600 €)

Izklicna cena: 150,00 €
Datum prodaje:   12.12.2016 ob 10:00
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
5 predmetov prodaje
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
150,00 € - 95.600,00 €
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
15,00 € - 9.560,00 €
Rok za plačilo varščine:
1 delovni dan pred pričetkom dražbe
Vrsta dražbe:
Javna dražba
Lokacija dražbe:
Infas d.o.o., Plinarniška ulica 4, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
03/428 18 35, luka.lah@e-si.si; vsak delovnik: 10:00-14:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: