1612122359 0088/2016
Čoln, šotor, kosilnice, vodna rezalka, TV (6x)

Čoln, šotor, kosilnice, vodna rezalka, TV (6x)

Izklicna cena: 360,00 €
Datum prodaje:   Do 12.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo kot celota
Količina predmetov prodaje:
6 sklopov
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
36,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Ladislav Hafner s.p., upravitelj v insolvenčnih postopkih, Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom: stečajni postopek St 88/2016 – ponudba za odkup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/608 525, 01/286 40 81; ponedeljek in petek: 10:00-12:00, sreda: 10:00-13:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: