1612142359 0019/2016
Citroen AX Caban 1.1, letnik 1993

Citroen AX Caban 1.1, letnik 1993

Izklicna cena: 30,00 €
Datum prodaje:   Do 14.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
3,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnica Špela Turk, Ferrarska 14, 6000 Koper, s pripisom: Stečajni postopek St 19/2016 ponudba za odkup premičnin ___ (ime dolžnika) – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
031/415 423, upravitelj@odvetnik-turk.si; vsak delovnik: 8:00-16:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: