1612172359 1526/2016
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDi 16V, prva registracija 2009Citroen C5 III Tourer 2.0 HDi 16V, prva registracija 2009Citroen C5 III Tourer 2.0 HDi 16V, prva registracija 2009Citroen C5 III Tourer 2.0 HDi 16V, prva registracija 2009Citroen C5 III Tourer 2.0 HDi 16V, prva registracija 2009

Citroen C5 III Tourer 2.0 HDi 16V, prva registracija 2009

Izklicna cena: 3.400,00 €
Datum prodaje:   Do 17.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
340,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mateja Benedik s.p., Mavčiče 98, 4211 Mavčiče, s pripisom: ___ (ime dolžnika) - v stečaju zbiranje ponudb – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/834 254, upravitelj.mateja.benedik@gmail.com, upravitelj.mateja.benedik@vep.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: