1612062359 5532/2014
Fiat Punto 1.2, letnik 2000

Fiat Punto 1.2, letnik 2000

Izklicna cena: 200,00 €
Datum prodaje:   Do 6.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
20,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Mojca Breznik, Dvořakova ulica 8, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 5532/2014 – Ponudba ___ (ime dolžnika) - (št. premičnine) – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/433 71 16, tajnistvo.odvbreznik@siol.net, mojca.breznik@siol.net; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: