1612202359 1674/2016
Kia Ceed 1.4, prva registracija 2008

Kia Ceed 1.4, prva registracija 2008

Izklicna cena: 2.000,00 €
Datum prodaje:   Do 20.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
200,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Odvetnica Maja Grebenšek, Rudarska 6, 3320 Velenje, s pripisom: ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
040/727 574, 08/205 92 40, upraviteljica@grebensek.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: