1612282359 3085/2015
Motorni čoln Elan GT 402, letnik 1979Motorni čoln Elan GT 402, letnik 1979Motorni čoln Elan GT 402, letnik 1979Motorni čoln Elan GT 402, letnik 1979

Motorni čoln Elan GT 402, letnik 1979

Datum prodaje:   Do 28.12.2016
Višina varščine:
100,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica mag. Alja Markovič Čas, Cigaletova 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: OS KAVČIČ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
041/823 875, 01/244 23 15, info@markovic-cas.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: