1612292359 3039/2016
Renault Clio, letnik 1999

Renault Clio, letnik 1999

Datum prodaje:   Do 29.12.2016
Višina varščine:
50,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Zoran Masten, Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor, s pripisom: zbiranje ponudb ___ (ime dolžnika) – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/658 824, zoran.masten@gmail.com, zoran.masten@moja.posta.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: