1612242359 319/2014
Renault Clio 1.2 16V

Renault Clio 1.2 16V

Izklicna cena: 700,00 €
Datum prodaje:   Do 24.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
70,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Danica Čuk s.p., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 319/2014 – Zbiranje ponudb – Ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/434 96 40, d.cuk@cuk-plesko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: