1612242359 678/2016
Renault Kangoo 1.5 DCL, prva registracija 2008

Renault Kangoo 1.5 DCL, prva registracija 2008

Izklicna cena: 1.900,00 €
Datum prodaje:   Do 24.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
190,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Danica Čuk s.p., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, s pripisom: St 678/2016 – Zbiranje ponudb – Ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/434 96 40, d.cuk@cuk-plesko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: