1612072359 275/2016/1
Renault Master Furgon 2.3 dCi, letnik 2012

Renault Master Furgon 2.3 dCi, letnik 2012

Izklicna cena: 10.000,00 €
Datum prodaje:   Do 7.12.2016
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
1.000,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Vodenje insolvenčnih postopkov, mag. Tadeja Tamše, s.p., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje
Kontakt prodajalca:
tanja.omerzel@odt.si, igor.lausseger@peko.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: