1701042359 3739/2014
Skuter Piaggio Typhoon 50, letnik 1998

Skuter Piaggio Typhoon 50, letnik 1998

Izklicna cena: 100,00 €
Datum prodaje:   Do 4.1.2017
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
50,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insolvia d.o.o., Hacetova ulica 15, 1000 Ljubljana, s pripisom: Zbiranje ponudb za St 3739-2014
Kontakt prodajalca:
insolvia@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: