1612202359 1496/2016
Tovorna vozila Fiat in Mercedes Benz (3x, 700 € - 3.500 €)

Tovorna vozila Fiat in Mercedes Benz (3x, 700 € - 3.500 €)

Izklicna cena: 700,00 €
Datum prodaje:   Do 20.12.2016
Možnost posamičnega nakupa:
Predmeti se prodajajo posamično
Količina predmetov prodaje:
3 predmeti prodaje
Izklicna cena posameznega predmeta prodaje:
700,00 € - 3.500,00 €
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
70,00 € - 350,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Poslovno svetovanje Mihael Cerar s.p., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: zavezujoče zbiranje ponudb Vozila – BRUMEC – NE ODPIRAJ
Kontakt prodajalca:
031/669 215, mihael.cerar@studiorm.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: