1612272359 3500/2015
Volvo V40 1.8, letnik 1999

Volvo V40 1.8, letnik 1999

Datum prodaje:   Do 27.12.2016
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Nataša Jeršič s.p., Ulica V. prekomorske brigade 4, 3000 Celje, s pripisom: Stečajni postopek St 3500/2015 - zbiranje ponudb – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/696 714, jersicnatasa@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: