1702062359 5885/2014 5998/2014
Dvostanovanjska hiša, Šmarje 111, 6274 Šmarje2608 11252608 741/6

Dvostanovanjska hiša, Šmarje 111, 6274 Šmarje

Izklicna cena: 73.537,09 €
Datum prodaje:   Do 6.2.2017
Neto tlorisna površina hiše:
202,20 m²
Leto gradnje:
1980
Površina parcel:
223 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
7.353,71 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Neos svetovanje d.o.o., upravitelj Damjan Belič, Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba St 5998/2014 - NE ODPIRAJ!
Kontakt prodajalca:
08/385 60 27, damjan.belic@neos.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: