1703212359 2964/2014
Gozdno in kmetijsko zemljišče (v deležu 1/2), Dolnja Bistrica, 9232 Črenšovci143 792 (v deležu 1/2)

Gozdno in kmetijsko zemljišče (v deležu 1/2), Dolnja Bistrica, 9232 Črenšovci

Izklicna cena: 243,00 €
Datum prodaje:   Do 21.3.2017
Gozdno zemljišče:
1.069 m²
Kmetijsko zemljišče:
435 m²
Površina parcele:
1.504 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
24,30 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Neos svetovanje d.o.o., upravitelj Damjan Belič, Štefanova ulica 13a, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba St 2964/2014
Kontakt prodajalca:
08/385 60 27, damjan.belic@neos.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: