1701312359 2515/2012
Gozdno zemljišče, 1382 Begunje pri Cerknici1661 1264/30

Gozdno zemljišče, 1382 Begunje pri Cerknici

Izklicna cena: 50,00 €
Datum prodaje:   Do 31.1.2017
Površina parcele:
298 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
10,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
CP Ljubljana, d.d. – v stečaju, Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ponudba Begunje pri Cerknici – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
01/236 45 09, cpl.mihela@gmail.com; vsak delovnik: 8:00-15:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: