1704102359 5785/2015
Gozdno zemljišče (v deležu 1/2), Sovinek, 8333 Semič1527 943 (v deležu 1/2)

Gozdno zemljišče (v deležu 1/2), Sovinek, 8333 Semič

Izklicna cena: 1.275,75 €
Datum prodaje:   Do 10.4.2017
Površina parcele:
9.506 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
127,58 €
Rok za plačilo varščine:
1 dan pred potekom roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
mag. Dragan Manjulov, Mlaka 9, 4290 Tržič, s pripisom: NE ODPIRAJ – ___ (ime dolžnika)
Kontakt prodajalca:
070/130 027, dragan.manjulov@telemach.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: