1702102359 3233/2015
Grad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na KoroškemGrad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na Koroškem

Grad Javornik, Javornik 11, 2390 Ravne na Koroškem

Izklicna cena: 167.315,90 €
Datum prodaje:   Do 10.2.2017
Neto tlorisna površina stavbe:
1.134 m²
Leto gradnje:
1700
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
30 m²
Leto gradnje:
1840
Površina parcel:
3.330 m²
Naslednje nepremičnine se prodajajo v deležu:
Stavbno zemljišče (v deležu 1/2), Javornik, 2390 Ravne na Koroškem
Površina parcel:
6.105 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
16.731,59 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica Darja Erceg, Kolodvorska ulica 7, 1000 Ljubljana
Kontakt prodajalca:
01/232 40 07, darja.erceg@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: