1702062359 2509/2016
Hiša, Cankarjeva ulica 3, 2366 MutaHiša, Cankarjeva ulica 3, 2366 Muta808 313/13808 313/5808 313/4

Hiša, Cankarjeva ulica 3, 2366 Muta

Izklicna cena: 75.055,00 €
Datum prodaje:   Do 6.2.2017
Površina parcel:
1.974 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
7.505,50 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Insol, Igor Bončina s.p., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: Postopek stečaja zapuščine ST 2509/2016 Ponudba za nakup – ne odpiraj
Kontakt prodajalca:
051/383 600, 01/430 66 40, 01/430 66 43, insol@iboncina.si; vsak delovnik: 9:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: