1701252359 428/2013
1711 177

Hiša, Turjak 4, 1311 Turjak

Izklicna cena: 125.000,00 €
Datum prodaje:   Do 25.1.2017
Neto tlorisna površina hiše:
402 m²
Leto gradnje:
1965
Površina parcele:
1.672 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
12.500,00 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Peter Tanko, upravitelj, Gorenjska cesta 14, 1310 Ribnica, za: DRF plus d.o.o. – v stečaju, s pripisom: ne odpiraj – zbiranje zavezujočih ponudb
Kontakt prodajalca:
peter.tanko@tanko-op.si
Dokumenti z ostalimi informacijami: