1703012359 1705/2014
Hiša (v deležu 5/32), Žerjav 8, 2393 Črna na Koroškem900 13 (v deležu 5/32)900 14 (v deležu 5/32)

Hiša (v deležu 5/32), Žerjav 8, 2393 Črna na Koroškem

Datum prodaje:   Do 1.3.2017
Neto tlorisna površina hiše:
88,70 m²
Leto gradnje:
1925
Površina parcel:
763 m²
Vrsta zbiranja ponudb:
Nezavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljica odvetnice Nataša Gibičar, Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: ne odpiraj ponudba ___ (ime dolžnika) - postopek os. stečaja
Kontakt prodajalca:
01/430 43 55, natasa.gibicar@odvetnica-gibicar.si; vsak delovnik: 10:00-12:00
Dokumenti z ostalimi informacijami: