1702212359 3499/2015
1836 992/401836 992/42

Nedokončana hiša, Jevnica, 1281 Kresnice

Izklicna cena: 91.469,74 €
Datum prodaje:   Do 21.2.2017
Neto tlorisna površina hiše:
142,38 m²
Površina parcel:
409 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
9.146,97 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Grega Lippai - upravitelj v insolvenčnih postopkih, Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: NE ODPIRAJ – ZBIRANJE PONUDB
Kontakt prodajalca:
031/240 430, pisarna.stecaji@gmail.com
Dokumenti z ostalimi informacijami: