1702132359 293/2016
Poslovna stavba in hiša, Grajenščak 64b, 2250 Ptuj367 290/6367 290/1

Poslovna stavba in hiša, Grajenščak 64b, 2250 Ptuj

Izklicna cena: 126.055,44 €
Datum prodaje:   Do 13.2.2017
Neto tlorisna površina poslovne stavbe:
421,90 m²
Leto gradnje:
1988
Neto tlorisna površina hiše:
196 m²
Leto gradnje:
1986
Stavbno zemljišče:
286 m²
Kmetijsko zemljišče:
3.717 m²
Površina parcel:
4.003 m²
Davki:
Izklicna cena ne vsebuje morebitnih davkov in stroškov
Višina varščine:
12.605,54 €
Rok za plačilo varščine:
Do poteka roka za oddajo ponudb
Vrsta zbiranja ponudb:
Zavezujoče zbiranje ponudb
Naslov za pošiljanje ponudb:
Upraviteljice Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: »NE ODPIRAJ – zbiranje ponudb St 293/2016
Kontakt prodajalca:
01/230 76 90, katarina.benedik@siol.net
Dokumenti z ostalimi informacijami: